Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

VIẾT CHO NGÀY CÁ THÁNG TƯ1 thg 4 2012

 IẾT CHO NGÀY CÁ THÁNG TƯ
02:00 1 thg 4 2012Công khai22 Lượt xem 5

AI BUÔNG LƯỚI THÁNG TƯ
CÂU CÁ NGÀY MỒNG MỘT?
ĐỂ XUI KHIẾN MỘT ĐỜI
SỐNG ÂU LO THẢNG THỐt?!

AI VAY AI KIẾP TRƯỚC?
AI NỢ AI KIẾP NÀY
NGỌT NGÀO ĐÂU CHẲNG THẤY
RẶT TANH TƯỞI CHUA CAY.

THƯƠNG CHO CƠM TÁM THƠM
CHAN NƯỚC CÀ MẶN CHÁT
THƯƠNG TRẮNG MUỐT HOA NHÀI
VẤY BỤI ĐƯỜNG LẤM LÁP.

NỬA CUỘC ĐỜI MỎI MỆT
NỬA BƯỚC CHÂN NGẬP NGỪNG.
GIÓ NÀO THỔI BUỐT LƯNG?!
MƯA NÀO TÁP RÁT MẶT?

THÁNG NÊM NGÀY CỨNG CHẬT
NGÀY CHEN NGHẸN TỪNG GIỜ
NÁT NHÀU VÒ GIẤC MƠ
DẬP VÙI CHÔN KÝ ỨC...

AI?... LANG THANG TÍT TẮP
AI?... LỬNG LƠ LƯNG TRỜI...

TUNG HÊ HẾT NỢ ĐỜI
THÁNG TƯ...
ĐI NƠM CÁ!!!


AI BUÔNG LƯỚI THÁNG TƯ
CÂU CÁ NGÀY MỒNG MỘT?
ĐỂ XUI KHIẾN MỘT ĐỜI
SỐNG ÂU LO THẢNG THỐt?!

AI VAY AI KIẾP TRƯỚC?
AI NỢ AI KIẾP NÀY
NGỌT NGÀO ĐÂU CHẲNG THẤY
RẶT TANH TƯỞI CHUA CAY.

THƯƠNG CHO CƠM TÁM THƠM
CHAN NƯỚC CÀ MẶN CHÁT
THƯƠNG TRẮNG MUỐT HOA NHÀI
VẤY BỤI ĐƯỜNG LẤM LÁP.

NỬA CUỘC ĐỜI MỎI MỆT
NỬA BƯỚC CHÂN NGẬP NGỪNG.
GIÓ NÀO THỔI BUỐT LƯNG?!
MƯA NÀO TÁP RÁT MẶT?

THÁNG NÊM NGÀY CỨNG CHẬT
NGÀY CHEN NGHẸN TỪNG GIỜ
NÁT NHÀU VÒ GIẤC MƠ
DẬP VÙI CHÔN KÝ ỨC...

AI?... LANG THANG TÍT TẮP
AI?... LỬNG LƠ LƯNG TRỜI...

TUNG HÊ HẾT NỢ ĐỜI
THÁNG TƯ...
ĐI NƠM CÁ!!!

Không có nhận xét nào :