Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

Chuyển nhà mới

Chuyển nhà mới
 16-03-2012
     


Cũ mới ngổn ngang… chuyển lòng vòng
Chưa quen đường xá, chạy tứ tung
Có thứ muốn mang, mang không được
Thứ hòng bỏ lại, lại tiếc công

Rồng rồng, rắn rắn… bê về cả.Lại lo mai mốt… rối bịt bùng
Quẩn lại quanh ra…thêm láo nháo
Chả biết chuyển nhà…có nên không?!

Không có nhận xét nào :