Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

Mất mạng

Mất mạng
Đăng ngày: 18:53 12-03-2012
     

“Mất mạng” rồi !” Mất mạng” rồi!
Ngẩn ngơ hết đứng lại ngồi. Ngẩn ngơ.
Phone reo, người đợi người chờ
Hỏi ai… Nào biết bây giờ hỏi ai?
Thôi thì đành phải chịu thôi.
Tiền - nhà mạng móc túi rồi còn đâu…
Khách hàng như cái giẻ lau
Nhà mạng thì cứ nhè đầu tận thu
Thông thông, tắc tắc … phập phù.
Ở đời đủ loại tù mù…bịp nhau!

Trời cao, cao tận đâuđâu
Thượng đế buồn rầu… Kêu ải? Kêu ai?!

Không có nhận xét nào :