Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

LÂNG CHÂNG05:12 9 thg 4 2012
Khát khao nơi góc trời xa
Bỗng lộn phèo mớ cỏ hoa rối bời!
Thân cò lặn lội suốt đời 
Cạn khô mơ mộng, xa vời gió mây
Oằn vai cõng tháng, gánh ngày
Vu vơ... chỉ dám rung cây giữa rừng!
Quáng quàng vớ lấy bỗng dưng
Mỏi mòn tâm trí, lâng châng dại khờ...

Thôi, thôi, thôi nhé! mộng mơ

Bây giờ mới biết: bây giờ là đây!

Không có nhận xét nào :