Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

Sưởi đông

15-03-2012
     
Tôi lang thang giữa mông lung
Đốt khô héo lá sưởi đông lưng giời.
Chợt cơn gió bấc cả cười
Đem nùn rơm quấn quanh người co ro...

Vội về thổi lửa rang ngô
Cho đêm đông nổ trắng bờ sông Ngân!

Không có nhận xét nào :