Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012

AN LẠC TỪNG BƯỚC CHÂN


Giữa cõi ta - bà rối rắm
Ta như sợi bông tơ
bốn phương vô định gió
sợi bông bay phất phơ
...
Cơn mưa đầu năm không giọt mưa
mà mù mù ảo ảo
Ướt lạnh nửa áo:
nơi đằng sau là trái
tim .
Đường phố lem nhem
từng mảng...
người và xe loạng choạng
lần mò manh áo miếng
cơm...
Cõi ta - bà âm thầm
Xanh tươi? Héo úa?
nắng không sắc
mưa không màu .
Chẳng còn ai chuộng màu nâu - của đất.
Chẳng còn ai ưa màu xanh ngọc - của trời.
Con người mê ánh lửa ma trơi -
nhập nhòa lấp loá
Xa dần vầng thái dương rực rỡ.

Người ta đem tình người ra chợ
bày mẹt
bán rao!
***
Lão Đam xưa ra khỏi thành cưỡi trâu đi đâu?
Để lại cho đời Năm ngàn từ bất hủ
Để bây giờ thuyết lượng tử
mày mò
tìm Người
tìm Đạo
VÔ VI.
An lạc từng bước chân
bỏ lại tham - sân - si
chật vật.
An lạc từng bước chân.bỏ lại CHÍNH MÌNH
khó nhoc.
AN LẠC TỪNG BƯỚC CHÂN
(Ảnh này do bác fiohantb cho)

Không có nhận xét nào :