Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

VỊNH GIỜI NỒM 19-03-2012


Giời mờ mịt bốn chung quanh
Kính cửa lòng ròng nước nhểu
Miệng ngoáp ngoáp như cá nghễu 

Không khí như bột vữa chua
Nhà bốn phía che gió lùa
Hơi nước từ trên ập xuống
Trời nóng, tầng tầng rộng thoáng
Trời nồm… tội nghiệp kẻ lau.

Tầng một tường loang một màu
Như ai bôi lên lớp mỡ
Tay vịn cầu thang nước nhỏ
Giật mình chạm giọt nước rơi…

Quạt hút chẳng thông hết mùi…
Nhà bếp… chua - ôi - ngọt - đắng
Sảnh giữa phản lên meo trắng
Ngỡ như … mọc nấm Linh Chi?!

Nhà rộng… chỉ khổ thân già
Thất thểu chạy lên chạy xuống
Trờì đông bốn bề gió bấc
Trời nồm bốn phía mù giăng…

Hơi ẩm... bít chặt quanh quanh
Nồm gì kiểu này?! Sợ quá!

Không có nhận xét nào :