Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012

TẠM BIỆT YAHOONhủ lòng cố giữ thủy  chung
Một – Hai – Ba - … đến nước cùng... Đành đi
Níu giằng duyên nọ nghiệp kia

Nhưng hình như… đến thế thì… Đành xa.
Đằng bài … bài biến ra ma
Toàn  ẩn ẩn chẳng hiện ra… thật rầu!

Nén lòng… xin có vài câu
Gọi là lời tạm biệt nhau,  HOO...  YÀ….
Dù không muốn... cũng phải xa
 Hết duyên nợ… đến đây là … là thôi !

Cố theo... cuối đất cùng trời
Thủy chung đã quyết giữ lời thủy chung
Dọc ngang... xuôi ngược... chả xong


Thôi đành nước mắt ròng ròng…
 Bye… Bye !!!3 nhận xét :

Hà Đăng Tín nói...

THAY LỜI YAHOO!
Xin nàng chớ vội Bye bye
Khó khăn là chuyện một mai rồi dừng!
Biết nàng có thủy có chung
BIỆT LY là để nợ chồng kiếp sau!
Chờ nhau! Duyên nghiệp còn sâu
Yahoo cố sửa cầu người qua
Cũng là nợ cải oan gia
Dăm ba hôm khó ấy mà Nàng ơi!

Nếu nàng mệt mỏi quá rồi
Chọn ngay một đảo nghỉ ngơi ít ngày.
Tiền đây, anh sẵn tiền đây
Sắm sanh Liều liệu có ngay cho nàng!
(Thị trường đang rao bán 10 đảo ở Bắc Mỹ và Châu Âu, Cát hãy chọn lấy một đảo đi).

Hà Đăng Tín nói...

Tưởng rằng thoát cái loằng ngoằng
Sang đây Còm lại loăng quăng gấp mười.
Trở về Yahoo người ơi
Blog loại mới luôn mời nguời com
Không cần xác nhận om xòm
Không mã nhận diện, sướng hơn Gu gà!

Hà Đăng Tín nói...

https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQWt2zXY8Cb8Ym63SsnFjdKHneeikeDnoD0XNlp5_I6NgRflxAH9g