Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

THOÁNG THANH MINH 01:42 3 thg 4 201


Viết cho quê chồng
Nhủ lòng thôi chả nghĩ suy
Xưa xa xôi thế, kể gì mai sau!
Đời còn dài rộng nữa đâu
Mà bon chen, mà cơ cầu ... Người ơi!
Hương hoa tàn úa một mai
Khói tan, tan cả những lời vu vơ
.
Cha nằm đó đất chưa khô
Con đà rào dậu, xé bờ từ đây!

Thế gian miệng lưỡi mỏng dày
Lòng tham, tham đến thế này. Thật ghê!

Niết Bàn thanh thản đi về
Bạc tiền buông lại cõi mê mịt mờ.

Thanh minh gió thốc đầu bờ
Bỗng thương chín suối người xưa xa vời!
tamtay.vn - photo - Hình Chữ và Hình Động

Không có nhận xét nào :