Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015

Thơ LÝ PHƯƠNG LIÊN / BỐ BẠN LÀ CHA TÔI

Thơ LÝ PHƯƠNG LIÊN / BỐ BẠN LÀ CHA TÔI

Ảnh của Hat Cat Dieu Sinh.

Thơ LÝ PHƯƠNG lIÊN
BỐ BẠN LÀ CHA TÔI
Gửi Bố Cẩn và Cát


Đừng gọi bố là bố
Bố chưa nuôi con ngày nào..

Sao bố nỡ nói thế
Đất cát là con của Trời
Lẽ nào Trời kể công nuôi đất cát
Nói chuyện kể công thì tội Cha con lắm
Cha con về Trời từ năm con ấu nhi..


Đừng gọi bố là bố
Bố chưa dạy con được mụn chữ nào..


Sao bố nỡ nói thế
Trời dạy đất chỉ một chữ Cội
Văn cảnh toàn cầu là hai chữ Mẹ Cha
Từ Mẹ Cha đất cát biết phì nhiêu
Từ Mẹ Cha đất cát biết phụng thờ..

Dù thế, cũng đừng gọi bố là bố..

(Chen ngang) 
Bố đừng nói thế
Bố đã nuôi dạy Cát thành một người tử tế
Cát tử tế ấy là bạn con
Bạn con..Bạn con..Bạn con ( ba lần)
Con tự cho mình quyền gọi Cha của bạn con là Bố..

Bố tôi cười hoa nở ngát nhà xuân

(*) Tranh chữ "Sen Tịnh đế" cụ Bùi Hạnh Cẩn viết tặng cặp đôi NNB-LPL/ Cặp bạn thơ LPL-Hatcat ( ảnh đầu bài)

Thơ LÝ PHƯƠNG LIÊN
Rút trong tập thơ “ Người đàn bà tên Liên”.


 coppy từ Vanđàn NgNg Bẩy

Không có nhận xét nào :