Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2015

THƯA VỚI HƯ KHÔNG


1--

Đặt bày sinh tử khắp gầm trời
Nhân thế ngược xuôi bạc tựa vôi
Tạo hoá lộn thiên cho trẻ vẽ
Quỷ thần đảo địa để già bôi
Trăm năm chìm nổi mây tan tác
Một thoáng phiêu du gió tả tơi
Nghịch ngược kiếp đời vô nghĩa ấy
Chả qua cũng chi kiểu đùa chơi!


2--
Đã rằng đời giống một trò chơi
Kẻ đến người đi mặc xác trời
Ngẩng mặt trông lên: mưa giọt xám
Cúi đầu ngó xuống: nước lờ vôi
Luân hồi quanh quẩn xin buông trọn
Duyên nợ cong queo cố thả lơi
Hãy trả cho sòng vay kiếp trước
Khi về cõi tử khỏi ai đòi!
Hiển thị 20150117_111227.jpg

Không có nhận xét nào :