Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2015

BÔNG HỒNG NỬA ĐOÁ
Tặng ai một nửa đoá hồng
 Nửa kia tan biến hư không lâu rồi
Tôi còn gì nữa? 
- của tôi?!
chênh vênh
kìa / 
- núi,
lõm lồi
đấy /
- sông.

 Thờ ơ tôi
lại như không.
sạn chai
đóng chóc /
 đáy lòng
sạn chai.

***

Nhem nhem...
lượm hạt nắng mai
Đính cườm gió
ngoắc
mé ngoài Tam quan
Sân Thiền lại dãi ánh vàng...
Tiếng kinh Bát Nhã vang vang chuông chiều.

... Bông hồng nửa  đóa phiêu diêuKhông có nhận xét nào :