Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

LẤP LÁNH ƠI,
Thôi đừng lấp lánh nữa, Sao! 
Hãy buông cánh gió lặn vào hư không
Ém lung linh dưới đáy sông
Dấu rười rượi vạn ánh hồng vào đêm.

... Chái nhà rượu hũ sôi men
Chiếu ngang chõng hẹp trải nghiêng vẫn thừa... 
Lưng trời xúm xít tua rua
Chợt le lói sao Hôm lùa kẽ song 
Chợt sao băng lịm mé sông
Chợt mờ mịt, chợt bùng nhùng bóng khuya.

Bồn chồn sao - giấc tình mê
Đắm chìm sao cuốn bốn bề bão giông
Thất tinh Bắc Đẩu gầu sòng
Khi tát gió bấc, lúc đong mây trời.

Thôi đừng lấp lánh, Sao ơi! 
Vo tròn ánh lửa ủ đời.
Nhé Sao  ! 

2 nhận xét :

Mẫn nói...

"vo tròn ánh lửa" thơ làm được tất cả chị hén, sang thăm và chúc chị đêm bình an.

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Mẫn ui... Viết cho nó gọi là ...thơ thôi. Vui là chính mà