Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

RU NẮNG

RU NẮNGGiọt mồ hôi to, giọt mồ hôi nhỏ
Bò ngoằn ngoèo làn da nhăn nheo
Làn la nhăn nheo, làn da dúm dó
Nắng quạt lửa thiêu...
Lửa thiêu tàn xuân rớt lại
Tro vãi than hè
Nắng nung bát quái
Xám xịt đàn người chân củi,  tay que.

Nhễ nhại thân lươn lầm lũi
Trằn lưng cơm hẩm vài lưng 
Toạc chân con đường vẹt gót
Nắng đỏ nung. Nắng lửa nung.
Thỏ ngọc kề nanh hùm sói
Teo tóp phận nghèo... Gẫy gập sống lưng.

Nước không,  cánh đồng hoang hoá
Hạn khô lại lũ quét ròng
Thoi thóp sông Lô, sông Đuống
Nghẹn nấc Hồng Hà, Cửu Long...

Vênh vang ngồi trên ăn trốc
Đặt bày dự án bạc vàng
Khốn khổ con ong,  cái kiến
È lưng cam kiếp lầm than! 

Ru nắng... Nắng thiêu tạt ngược
Táp đen cả núi lẫn đồi
Lầm lũi thân cò, phận vạc
Lần hồi lép nhép bùn hôi..

Ru nắng... Nắng nung mặt đất
Đỏ ngầu tung toé lưng giời.

Tôi ngồi xem mồ hôi thở
Chát xì, mặn trắng quanh tôi! 
Không có nhận xét nào :