Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2015

Tại Lệ Chi Viên __KHÓC BÀ NGUYỄN THỊ LỘKhóc BÀ NGUYỄN THỊ LỘ
Tài sắc làm chi tiếng để đời
Ngàn năm dòng lệ mãi tuôn rơi
Một thân Thiên tử chầu tiên tổ 
Trăm mạng con dân lộn kiếp người
Uất ức xé trời, trời giả điếc
Oan tình dậy bể, bể lờ trôi
Con quỳ nghe tiếng hồn văng vẳng
" Vua chúa - hùm beo chớ có chơi"

Cao Linh Tử Họa nguyên đề:


Sắc tài tô điểm đep cho đời
Bạc phận hồng nhan sớm máu rơi
Mong được tấm chồng an vóc liễu
Đâu ngờ tai họa nát thây người
Vinh gì thê thiếp do quyền cột?
Dứt kiếp trần ai để tiếng trôi!
Ngẫm lại người xưa sao ác nghiệt
Pháp trường sát mạng tựa trò chơi!

Cao Linh Tử
2/5/2015

Không có nhận xét nào :