Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015

RÃ RỜIRã rời đến thế này sao? 
Vụn mưa bám dính gai rào không rơi
Người đâu ta? 
 dấu yêu ơi! 
Mùa về... 
Sao vẫn xa xôi mịt mờ?! 

Tẻ vui chuyển khắc, hoán giờ
Giằng xay cối lúa  ráp xơ hạt vàng
Trấu nửa manh lọt yếm quàng
Chợt tung toé lốc cuốn ngang đầu hồi.
Trắng bong thúng gạo giã rồi
Mịn màng tấm cám lơi lơi giần sàng.

Mình như hạt gạo tám xoan
Mấy sương, mấy nắng, mấy hàng châu sa...

Ta gom mưa nụ, nắng hoa
Cầu vồng kết nhịp bắc qua ánh ngày.
... 

Rã rời hết cả chiều nay
Bực mình chuốc rượu cho lay lắt giời.

Không có nhận xét nào :