Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

ĐÙA NGƯỜI thích đùa - GIẢ NGƠ


GIẢ NGƠ...Lẳng lặng giả ngơ chẳng biết gì
Tịnh tâm buông bỏ hết sân si
Nghe câu dối trá coi như thể...
Thấy điệu bông lơn ngó hệt khi...
Lúc giận lúc hờn lòng đã thoát
Thoáng thương thoáng nhớ dạ còn ghi 
Rồi ra vôi vạch khô cong nhỉ? 
Mới biết  thật hư chuyện ngãi nghì...Không có nhận xét nào :