Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015

CHÙNGNắng chùng
Gió chùng
Ngày cũng võng chùng
Chùng đáy thẳm mình tôi -  uể oải! 

Thoắt nắng vãi
thoắt mưa rong
 tong tong
Giọt rơi
Bong bóng phập phồng
Bong bóng nổ
Sân ướt nhèm trơn rêu cỏ
Tôi ngồi đếm kiến cánh bay
... Bết nước ròng lử đử búi rớt cây
lũ lũ đàn đàn 
to nhỏ 
mẹ mẹ con con
 lố nhố
lổm ngổm ven tường 
trét đầy ngõ phố.

,.. Ai xui nắng chợt quét ngang? 
rụng vón từng đàn 
Kiến xô nhau
tán loạn.
...

Căng nắng  dây đàn
Thôi chùng gió lọn
Mé Tây gợn
Bóng tối 
đen nhẻm, đen  nhem...

Đàn dơi đêm
Há mồm đớp muỗi.
Muỗi thoát thân sình lầy
Chấp chới
Lao vào
Hoang hoác đỏ họng dơi.

Tôi trố mắt nhìn trời 
Lạ lùng nắng mưa đắp đổi 
Kiến trụi cánh nhìn tôi trân trối
Gió lắt lay
Nắng cũng lắt lay...
...
Căng hay chùng -  hôm nay?! 
Lõm lồi Tôi 
thu lu Tôi
 ôm gối

Tỉnh - Say.


Không có nhận xét nào :