Thứ Tư, 13 tháng 5, 2015

LỜI DẶN DÒ
Xa mặt xin chớ cách lòng
Xin đừng vin quýt, trảy bòng,
 nhé ai! 
 Tơ trời trót buộc thành đôi
 Cũng đừng nói đứng, cười ngồi...
Đẩu đâu.

Trầu cay đã bện hương cau
Vừa vôi quyện thắm môi nhau, 
nhỉ mình! 
Mây non là sát mái đình
Sương già căng giọt rớt vành giếng thơi. 
Sông sâu hun hút dòng trôi
Sóng ì oạp ... mạn thuyền xuôi lặng lờ.

Trăng vàng mơ
Sao vàng mơ.
Dòng Ngân 
Ô thước 
nín chờ 
mùa Ngâu! ...
Không có nhận xét nào :