Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015

NGÀY CỦA MẸ nhớ Mẹ
Ngóng về cõi mịt mù xa
Con nghe nghèn nghẹt tiếng gà gáy khuya
Rào tre cào rách lối về
Nát như tương những bộn bề cũ xưa
Vô tình...   cạn  cóng nước mưa
Vô tâm ... nóng táp hũ dưa tàu tàu
Vại cà úp ngược đã lâu
Bình vôi đóng chóc, cau giầu héo đen
Cũ xưa đắp đống chua men
Riêng nhớ Mẹ.
Vẫn
vẹn nguyên
Mẹ à.

Mẹ xa quạnh cửa quạnh nhà
Cả cơm nước lẫn rượu trà... nhạt tênh!

Long đong ngược thác xuôi  ghềnh
Lủi thủi con
giữa
lênh đênh cuộc người!

Không có nhận xét nào :