Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015

MÌNH ƠI,Băn khoăn hết đứng lại ngồi
Lòng vu vơ nhớ. Dạ bồi hồi mong...
Gió trái mùa lạnh sống lưng?! 
Mưa ngược cơn rót thì thùng xuyên cây?
Hưong đắm chìm ủ giấc say
Dịu dàng đêm quấn vòng tay ngọt ngào

Mình ơi...
Giông gió khào khào
Gọi day dứt, dục cồn cào ngóng trông
Neo đau đáu những chờ mong
Buộc yêu thương nuột mấy vòng sợi mây
Bòng bong gỡ tróc vỏ cây
Gút trăm mối cộm mỏng dầy guồng tơ.

Dọc ngang nhớ đến ngần ngơ...
Khuya đêm chép xổi câu thơ gửi mình!


Không có nhận xét nào :