Thứ Tư, 2 tháng 12, 2015

Bài 25 - Song Thât Lục Bat -- LỐI KHÔNG RÀO

Viết cho một cách nhìn & cho một người.
Lối không rào, chim sao không đậu
Cửa không cài, gió dấu ngoài song
Ngỡ cùng chung nước dòng trong
Chợt sông đổi hướng vặn cong mái chèo.

Cùng nghe tiếng suối reo ghềnh đá
Cùng ngồi trông hoa lá nhẹ bay
Sao khi thả gió, bắt mây
Lại lo mưa giật, bão dây mấy từng.


Lòng những tưởng suối sông cùng hướng
Dạ hằng mong đồng ruộng xanh tươi
Nào hay chung một gầm trời
Mà đôi ba nẻo xa vời nước mây!

Gió lòng vòng vần xoay tứ phía
Mưa gầm gào sóng tóe khơi xa
Không phong ba hóa phong ba
Không sau trước có còn là trước sau?!

Xin chắp lại nhịp cầu nhân thế
Xin dò tìm đáy bể, đỉnh non
Cũng sao Mai, cũng sao Hôm
Mà sao nay méo, mai tròn làm chi.

Hãy cất bước dù đi không đến
Hãy cứ trông dù hẹn không dừng
Tạ từ... trả lại dửng dưng
Trả đã qua những tận cùng oán ân.
Trả lại hết phân vân cho gió
Trả lại bao sầu khổ cho mây...

Ta về xới đất ươm cây
Để hoa thơm ngát nở đầy vườn xuân!


Hat Cat 1/12,2015

Không có nhận xét nào :