Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

VỊNH RÉT( thơ Đường luật)

Mưa thốc giọt xuyên khăn áo đông
Lá hoa lẩy bẩy giá như đồng
Nắng vàng nem nép co ro trốn
Mây xám vội vàng cuống quýt rông
Gió bấc cơn cơn teo mộng mạ
Sương sa lớp lớp táp mầm bông 
Buốt tê dao cứa nhay da thịt
Đát rét căm căm, giời biết không? 

Hat Cat 18/12/2015

Không có nhận xét nào :