Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2015

CHÙNGBuồn chùng thõng thượt đáy lòng
Lâng châng tôi giữa mây bông mịt mờ...
Hôm nay đông, mai mốt hè
Liệu còn ai nhặt xác ve dệ đường?

Sầu chùng ngập kín đáy buồn
Đâu nguồn cơn với mưa cơn dầm dề?
Lơ ngơ tỉnh, loạng choạng mê
Tôi đu gió bấc để về hư không...

Lạnh sương giá, buốt tuyết băng
 Cho tôi nghé ngọn lửa hồng. Nhé đêm!

HatCat 12/12/2013

Không có nhận xét nào :