Thứ Ba, 1 tháng 12, 2015

VỤN


( hình như vụn thật! )


Vụn tơi em lúc tàn đông
Sao trăng tung toé phập phồng tãi đêm.
Tôi đi về phía không em
Gom xa cũ đắp chăn mền chằm khuya.
Quấn vu vơ lạc loài mưa
Ngả nghiêng ngọn bấc dật dờ lùng quanh
Ỡm ờ cái lá nửa xanh
Liều thân đeo dính xác cành cong queo
Phên gianh em mủn mái lều
Con đường tôi bấy trơn rêu lối về.
Giật giằng em vướng rào tre
Héo hon tôi cỏ ven đê, rệ đàng.

Vụn tơi tôi ngược non ngàn
Tìm em ở chốn hồng hoang. 
Liệu rằng...

Hat cat 1/12/2015

Không có nhận xét nào :