Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

MÌNH ƠI
Mình ơi! đêm muộn Hà thành
Ngác ngơ em lại nhớ mình nao nao
Mây vầng bít kín ánh sao 
Màn mưa tung lưới neo vào vách đêm

Bình yên em. Tịch mịch em
Thảng nghe gió hát ru thềm lâng châng
Xích thương kéo nhớ lại gần
Hạt đêm ngọn búp đầm đầm canh khuya

Lanh tanh gió vẫy rét về 
Chạm khe khẽ những đắm mê nồng nàn
Khúc tơ xưa lỗi phím đàn
Cồn cào ngày cũ, xốn xang mai này

Rượu đông tê cóng môi cay
Tình xa xôi nhé! 
Chén này 
Cạn khuya

Hat Cat Dieu Sinh 15/11/2015 

Không có nhận xét nào :