Thứ Ba, 1 tháng 12, 2015

Bài 25 - Song Thât Lục Bát _- NGHĨ VẨN VƠ : Ranh giới

funscrape.com

 Cũng đất ấy cũng cây cỏ ấy
Cũng ruộng sâu cầy cấy hai mùa
Bỗng dưng chia nửa cơn mưa
Chia hai vạt nắng giữa trưa oi nồng

Đàn chim xanh cánh nhung mịn mướt
 Lỡ đường bay là thuộc bên kia.
Sớm hôm chung ngõ đi về
Ai chia đây đó hai quê cách rời…

Nhìn chiếc lá trôi xuôi dòng nước
Thương cá hồi bơi ngược ngọn sông
Người chia biển  Bắc, biển Đông
Cá  nương nhau sống gữa lòng đại dương.
Muôn vàng bạc không hơn sự sống
Một sat- na dày mỏng là bao
Mà tranh cướp sợi tre rào
Một máng nước, một bờ ao sình lầy.…
Tâm thanh thản thì dầy phúc đức
Dạ tham si đau nhức lòng ta
Hòa mình vào với bao la
 Càn khôn chốn ấy mới là nhà chung

Vô vi… với Sắc không một cội
Nhất - nhị nguyên dẫn lối về nhau
Đời người chớp mắt lâu?mau?!
Bao nhiêu trước, bấy nhiêu sau…
Có là...?!
Bốn mùa xoay, đông qua đến hạ
Vòng tử sinh quen lạ luân hồi?! 


Tôi ngồi thơ thẩn mình tôi
Chạm tay gió bấc run người.
Buồn tênh!

 Người tâm đức lênh đênh lắm kiểu
Kẻ phong trần thừa thiếu khổ nan...?!

Mõ cầu kinh gõ chiều tàn.
Mù phong kín mái tam quan lạnh lùng!

Muôn kiếp đời không không - có có
Cũng một lần rời dở buông hay
Một mai theo áng mây bay
Biết bao giờ mới về đây?!
Hỡi người!

Không có nhận xét nào :