Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

NHÌN LẠI mà CHẢ THẤY GÌ

Một cuộc đời chưa đến 100 năm, dài hay ngắn nhỉ?
Một quãng đời 10 năm. Dài hay ngắn nhỉ?
Với mình, mười năm qua thật nhiều biến cố. Biến cố lớn nhất là mẹ ra đi. Nỗi chênh vênh không bám víu, không tựa nương... Ngả nghiêng như ván thuyền mặt sóng... Tụng mãi BÁT NHÃ rồi cũng ngộ rằng

作有尘沙有。 :Tác hữu trần sa hữu;  
為空一切空。  Vi không nhất thiết không.
有無如水月。  Hữu vô như thủy nguyệt.
勿著 有空空。  Vật trước hữu không không. * ( Thiền sư Tù Đạo Hạnh)


Cụ Phan Kế Bính dịch như sau. 
Có thì có tự mảy may,
Không thì cả thế gian này cũng không.
Thử xem bóng nguyệt dòng sông,
Ai hay không có, có không là gì?

( Hôm nay 01/01/ 2016 lên thăm Cụ Đồ Bùi Hạnh Cẩn; Cụ đọc cho nghe Bản dịch Bài kệ của Thiền sư Từ Đạo Hạnh:
Có thì cát bụi bao la
Không thì tất thẩy cũng là không không
Có - không đáy nước trăng trong
Chớ vương có có - không không làm gì)


Đau khổ, hụt hẫng, tự xoa dịu, tự cân bằng, và cuối cùng là GIẢI THOÁT. Sau GIẢI THOÁT là BÌNH LẶNG. Và thấy mình không còn yêu ghét, sướng khổ, không còn chờ đợi, trông mong... Thấy mọi thứ trôi qua như mây gió, như mộng ảo, như không liên quan đến mình.
Mình đứng ra ngoài mình, quan sát mình, thấy SỰ ĐỜI vần xoay vô nghĩa. Cả Thái dương hệ vô nghĩa, cả Thiên hà vô nghĩa, ca Vũ trụ vô nghĩa...
Có đấy một bình minh, không đấy một bình minh, một vì sao xa xôi đã rã tan từ muôn ngàn năm năm trước vẫn lưu một hư vô ảo ảnh...
Kiếm tìm gì? Một sự tuyệt diệt luân hồi mà không ai biết từ đâu ra và sẽ về đâu. Chỉ biết TẠO HOÁ chơi trò ú tim như con trẻ...
Không còn tồn tại nỗi buồn, không còn niềm vui, chỉ còn sự chấp nhận như ĐỊNH MỆNH vốn thế... Như thờ ơ mà lại như hơn thế, như  buông bỏ mà lại lại như rơi tuột...
Tất cả ( cả mình hiện hữu Tâm Thân ) chỉ còn là một HIỆN TƯỢNG, mà Bản thể mình trong vòng xoáy tít mù. Thuận theo thì xuôi về mờ mịt, an nhiên chấp nhất mọi điều đến và đi...
Có gì nhiều đâu, ngoài MỘT HƠI THỞ
Có gì xa đâu, ngoài MỘT NHỊP TIM.
NHÌN LẠI
thì 1 năm, 10 năm, 1 satna... Có khác gì nhau. Trái đất 1 satna tính bằng TỶ, Vũ trụ một satna là TỶ TỶ... rồi tất cả qua đi, qua đi...  Rồi cũng là hỗn độn hư vô. Không ai biết TRƯỚC của TRƯỚC ở đâu, SAU của SAU ở chỗ nào. Đâu DƯỚI DƯƠI? Đâu TRÊN TRÊN? ... Khái niêm nào cũng là giả tạm, không gian nào, thời gian nào cũng là khiên cưỡng quy chiếu...

NHÌN LẠI mà CHẢ NHÌN THẤY GÌ, 2015 ơi!


Hat Cat Dieu Sinh ngày năm tân
31/12/2015

Không có nhận xét nào :