Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

VI VU NHÉ, TA ƠIRớt như mùng tơi ấy
Để làm gì?
Tình ơi! 
Thôi giã từ mộng mị
Cho yên nắng lịm trời

Nhí nhách buồn chấu cắn.  
Đông sầu rơi...
lá rơi
Phong phanh mây cô lẻ 
Sũng ướt gió đơn côi.
Cây thôi xanh, vàng úa
Búp rã, nụ tàn rồi
Trụt trồi nơi hư ảo 
Mưa dầm hay nắng phơi?!

... Một thoáng đời phô sắc
Một thoáng hoa khoe tươi
Rồi muôn năm câm lặng
Rồi ngàn kiếp chơi vơi...

Rớt như mồng tơi ấy
Thả tình cho dòng xuôi.
Thảnh thơi miền an lạc
Vi vu nhé,
Ta ơi! 

Hat Cat 11/12/2014

Không có nhận xét nào :