Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

VIẾT VUI CHO MẮT ĐAU

Tâm hồn có phải nhà đâu
Mà cần cửa trước, cửa sau lằng nhằng
Lại đem mắt ví ánh rằm
Long lanh cửa sổ đằm đằm cõi mơ.

Từ hôm  gặp hạn đến giờ
Cái "cửa sổ" mắt mờ mờ đen đen
Nhìn "RỒNG NHẢ NGỌC" đâm thèm
Cái que xiên ngược mới nên sự này.

Ơn Giời, 
Mệnh mỏng phúc dầy.
" Cửa sổ" chỉ bị  ruồi bay, gián bò.
Dáng duyên đi đứng vật vờ
Nhoè nhoè khép mở, lờ đờ...
 Biết đâu? 

Ông xanh xanh tít đỉnh đầu
Từ bi phù độ.. mai sau chớ loà.

Đời của mình, mắt của ta
Hẹn thề gìn nụ, giữ hoa cho ngời.

Hihiiiiii...
Hat Cat 7/12/2012


Không có nhận xét nào :