Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

LỤC BÁT cuối năm
BỐN MÙA

Bốn mùa tan cõi thinh không
Bốn mùa đêm vẫn lùng nhùng màn đen
Bốn mùa le lói lửa đèn 
Liêu Trai ai vẫn bút nghiên bốn mùa.

Bốn mùa thiếu nắng thừa mưa 
Bốn mùa ấm lạnh, bốn mùa bão giông
Bốn mùa đây đợi, đấy trông
Bốn mùa cháy bỏng nỗi lòng nhớ ai.

Hat Cat 26/12/2015

CẠN MÙA

Cạn mùa cơn bấc cũng gầy
Run run ta tự năm tay của mình.
Nợ xôi xa những bóng hình
Vay gần gặn trọn chông chênh cuối đường.
Phôi pha gió, nhạt nhoà sương
Cạn mùa rớt chút vấn vương cạn mùa


Hat Cat 27/12/2015

Không có nhận xét nào :