Thứ Năm, 10 tháng 12, 2015

NỬA VỜI
Nửa vời... nắng gió chiều nay
Toát mồ hôi hột giữa ngày tiết đông!

Nửa vời rét, nửa vời nồng
Cầu vồng quai uốn vẹo cong mép giời.

Vén vun gió tỏ khúc nhôi
Đem mưa hạt bày bán ngoài chợ mây!

Nửa vời chim lạc nẻo bay
Nửa vời ong bướm ngất ngây  cuộc tinh.

Nửa tiên nữ, nửa yêu tinh
Hoa phô phang vẻ phong tình lẳng lơ.

Nửa vời thiếu, nửa vời thừa
Cầu cây đoạn nhịp gió đưa bập bềnh.

Nửa vời tôi, nửa vời mình
Ngó Dơi xiên cánh xé banh góc giời.

HatCat 10/12/2014

**********************

Hoàng Hôn Tím

 Nửa vời nhớ, nửa vời yêu
Nửa vời ngọn gió cho chiều vấn vương
Nửa vời nắng, nửa vời sương
Nửa vời câu nói ai lường lòng ai
Nửa vời đúng, nửa vời sai
Nửa vời thơ cứ giăng hoài cõi mơ

1 nhận xét :

Lý Viễn Giao nói...

Lặng thinh ngắm cái nửa vời
Rầu rầu con mắt bời bời ruột gan !