Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2015

NÉT VỤN ĐÔNG
Đông le te dụ rét cùng về
Vạt lạnh gầy còm nắng nhạt
Mây cau có rắc bung mưa lạc
Chiều xám mù ngoắc lạt treo đêm

Bờ môi đông tê tê mịn mềm
Nhâm nhi tình hứng giọt
Tí tách
nguồn yêu sữa ngọt
đắm mê.

Rằm đông bỏ ngỏ lối khuya
Tinh vân xa xôi ánh loang mờ tỏ
Ngọn bấc nóc nhà rung nhẹ
Len lén
Mơ.

Đông đêm lắng hồ
Con cá  đớp mảnh trăng bánh tẻ
Con lươn lượm sao non trộn bùn bít tổ
Đàn rồng rồng lao xao rỉa bèo mây.

Đông ủ giấc lạnh say
Hơi nồng quàng chăn tình ấm
Vòng tay đông quyện chặt.

Mộng mị đông 
ren rén 
nhú mầm
Xuân .

Không có nhận xét nào :