Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

NÂNG CHÉN TIÊU SẦU
Nào cùng nâng chén tiêu sầu
Cho đông lảo đảo dậy mầu thâm u
Cho trăng vàng ệch ngất ngư
Cho cơn gió bấc đứ đừ hũ say
Ngà ngà sao - rượu men cay 
Ngả nghiêng vò cạn, nậm đầy...
Khuya ơi! 

Hat Cat 29/12/2015

Không có nhận xét nào :