Thứ Tư, 30 tháng 8, 2017

GỬI XÔI XA

GỬI XÔI XA

Ngẩn ngơ ngẫm cuộc xôi xa
Đời còn gang vụn nắng tà. Thế thôi!
Vàng thu lá úa mép giời
Ngọn bấc đông
 liệu có
dài
 hết đông?

Lén giời khuấy đục, đảo trong
Trộm vu vơ thoáng chốc mòng tỉnh say
Phồng mang uống gió, nuốt mây
Vo giông bão giữa bàn tay...
 đoạ đời

.. Lui cui kẻ đứng, người ngồi
Đào núi đá để nung vôi têm trầu
Gió hanh điếc sạch mùa cau
Ẩm giời vò rượu ngầu ngầu sủi tăm
Lụi dâu, tàn cả lứa tằm
Guồng tơ khung dệt, thoi chằm gút tơ

... Muộn rồi, muộn cả mộng mơ
Con đò mủn đáy rụn bờ.
đấy ai!

Hat Cat 29/08/2017

...
Tranh HS - KTS Dang Hai

Không có nhận xét nào :