Thứ Ba, 14 tháng 8, 2018

KHÔNG NGỦ

KHÔNG NGỦ

Không ngủ đếm hoài... cả quỷ ma
Chợt đâu nhìn cáo hoá ra gà
Ngày xưa nói mớ cha lay dậy
Dạo ấy giật mình mẹ đáo qua
Tháng Bảy gió mưa ào trước ngõ
Vu Lan hương khói quyện sân nhà 
Nhớ lời Phật dạy ân tình ấy
Hiếu đẽ muôn đời tạc dạ ta 

Không có nhận xét nào :