Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2018

NGÂU ( thơ bình thanh)

NGÂU ( thơ bình thanh )

Chiều thôi buồn / sau chiều Ngâu
Tình thôi sầu / sau tình Ngâu.

Sao không màu / năm canh không màu
Trăng ngà lưa thưa tàu cau
Sương hăng thơm
Vôi nồng giầu cay / làn môi hồng son.

Nồng nàn hương Ngâu đêm
Nồng nàn  tình Ngâu êm.

Mây bông Trang đài, mưa hoa Trang đài
Từ nơi Ai? Về nơi Ai?!
Niềm thương man man
xôi xa quan san.
ban mai vàng anh
tà dương huỳnh hoàng.

Lời thu mơ màng
Tình thu mơ màng
Ngân  nga cung đàn.

Chiều Ngâu trôi / Tình Ngâu trôi
Chơi vơi
non ngàn

Không có nhận xét nào :