Thứ Năm, 30 tháng 8, 2018

GỬI XÔI XA

GỬI XÔI XA

Ngẩn ngơ ngẫm cuộc xôi xa
Đời còn một dúm nắng tà. 
Thế thôi! 
Tàn thu vàng lá úa giời
Ngọn bấc đông
 liệu có 
dài
 hết đông? 

Lén giời khuấy đục, đảo trong
Trộm vu vơ thoáng lồng cồng  tỉnh say
Phồng mang uống gió, nuốt mây
Vo giông bão giữa bàn tay
 đoạ đời

Lui cui kẻ đứng, người ngồi
Đào đá núi để nung vôi ăn trầu
Hanh heo gió điếc  mùa cau
Ẩm giời vò rượu ngầu ngầu sủi tăm
Lụi dâu, tàn cả lứa tằm 
Vải chùng khung dệt, thoi chằm gút tơ.

... 
Muộn rồi, muộn cả mộng mơ
Con đò mủn đáy rụn bờ.
đấy ai! 

Hat Cat 29/08

...
Tranh HS - KTS Dang Hai

Không có nhận xét nào :