Thứ Ba, 14 tháng 8, 2018

SEN MÙA TÀN

Sen búp tàn mùa cánh nhụy long
Giọt đêm nhẹ rớt hạt sương bồng
Khuôn trăng mười tám phô làn biếc
Sợi gió canh năm cuốn sắc hồng 
Lá úa nghiêng xô côi cút bóng
Cuống khô rũ dọc lẻ loi song 
Mặt hồ lấp loá vầng sao lửa
Tăm cá b
ồng bềnh sủi nước trong

Không có nhận xét nào :