Thứ Tư, 8 tháng 8, 2018

NGÂU RA

NGÂU RA

Mồng 7 sùi sụt  Ngâu ra
Cho ta theo với... bứt hoa tãi ngày.
Cuộc tàn, rượu luếnh loáng cay
Cầu Ô Thước lử đử say, dập dềnh.

Ngâu đi, ta lật thuyền tình
Bẻ chèo, buông lái.
Trẫm mình dòng Ngâu.

HatCat
08/08/2016


Không có nhận xét nào :