Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2018

XA VỜI

XA VỜI ( thơ bình thanh)

Chiều buồn riêng ai chơi vơi
Chiều buồn mình ai đơn côi
Miên tình.
Lời ca run bờ môi
xa vời...

Ngàn lau chen vòng bơi le le
Dòng xanh nghiêng soi bờ tre
Cò ngang đồng ru em ngoan 
    ... À ơi!...
vu vơ dòng trôi
 Chèo lơi
Thuyền xuôi .

 Đôi  bờ xôi xa
 Tình phôi pha
mây bông thu song
heo may chờ đông.

Lời thề đơn sai
 thềm ngoài
tong tong sương
u hoài 
hoa ban mai.

Đêm
Mong manh tơ /trăng ngà
Khuya
Miên man hương /la đà.
Say
 say tình 
 ta...

Không có nhận xét nào :