Thứ Ba, 21 tháng 8, 2018

LUÂN HỒI MẶT TRỜI LỬA

LUÂN HỒI MẶT TRỜI LỬA 

Mặt trời đỏ đem lửa trốn sau núi.
Mặt trời lửa đem ánh đỏ vùi dưới sâu
Vào nơi người ta gọi là Tối.
Tắt chiều.
Đen như nhau
Cái không ánh sáng của một lóng thời gian ấy có tên là đêm
Cái Đen ấy gọi là đêm.
 Tìm.  
Không thấy lửa dưới sâu, 
không thấy đỏ sau núi. 
Lạ.
mà mặt đất không ai nhìn thấy gì trong cái gọi là tối.
Sao đất không tìm mặt trời? 
Đất lặng thinh chờ mặt trời tự tới.
 Tự tới.          
luân hồi xoay vòng.
 Cũ / mới!    

  Mặt trời hôm qua đi rồi
Mặt trời hôm qua không về lại.
cũ đi
là cái khác cái cũ  sẽ tới!

Đợi! Đợi? 
Hỏi mặt trời có đợi mai không? 
Hỏi tối đêm có đợi mai không? 
Hỏi đất có đợi mặt trời, đợi đêm và đợi mai không? 
Đợi? 
Không! 
Không đợi!   
Chả cái gì đợi cái gì trong luân hồi xoáy vòng.
      Cái hôm qua  sẽ không có cơ về lại.


Tuyệt diệt / sinh sôi/ luân hồi
Mấy kiếp hồng hoang vũ trụ? 
Mặt trời đem đỏ cho lửa 
Mặt trời đỏ 
đem lửa 
vùi dưới sâu.

Hat Cat Diệu Sinh 21/08/2018


Không có nhận xét nào :