Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2018

MỘT THOÁNG

MỘT THOÁNG

một thoáng thôi
thoáng tình ta mỏng như hơi thở 
một giọt tình 
  • giọt tình ta rất nhỏ 
như vết dầu thơm
  • loang thời gian
  • xuyên không gian
muộn chiều sót nắng.

Là chúng mình
đằm ánh mắt 
ấm vòng tay 
xe ngũ sắc mây
thêu hoa tình thơ trẻ
nhặt sương hạt lẻ
kết nụ hương.

Là  ai
 thôi cô đơn
mép trời 
mưa sao lấp loá

Một thoáng
mưa nguồn chớp bể 

Sét xẹt thinh không .

Không có nhận xét nào :