Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2018

ĐÁY RỖNG

ĐÁY RỖNG

Còn gì dưới đáy rỗng không? 
Sợi tơ nhện trắng cuốn vòng trắng tinh
Lá vàng xoắn cõi mong manh
Lẻ loi bóng cá lanh chanh ngụp dòng...

Còn gì dưới đáy rỗng không?
Ào giông núi bắc, lũ bồng sườn nam 
Len mùa vài vết khói lam
Quấn mom sông biếc, quyện cồn mấp mô
Trăng chiều mi khép lơ mơ
Chăn mây phủ gối che hờ lưng ong.

Còn gì dưới đáy rỗng không? 
Tháng ngày mòn vẹt khúc cong giao thừa.
Cơn phùn rịn mấy hạt mưa? 
Vòm vung trời úp mấy mùa thiên thanh?

Nửa trái chín, nửa quả xanh
Còn gì dưới đáy cuộc tình rỗng không? !

Không có nhận xét nào :