Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2018

VIẾT CHO HẠT TƯƠNG TƯ

VIẾT CHO HẠT TƯƠNG TƯ
Liệu có phải Tương tư không nhỉ ? 
Mà bao năm ngấn lệ còn vương
Dây xanh bện chặt nhớ thương
 Hạt hồng mọng giữa giọt sương đầu cành.

 Bởi giời đất tan tành mây gió
Phấn bì vôi dang dở phận duyên
Sầu này ai dệt mà nên?
 Để gang tấc   
Một nỗi niềm xé đôi!

Người thui thủi Tuyền đài lỡ nhịp
Kẻ Trần ai đơn chiếc buồn đau.
Sông dài, cầu gẫy nhịp cầu
Đường trường khấp khểnh, hố sâu sạt đường.

 Dây Tương tư buộc vương, nối vấn 
Hạt Tương tư kết hận, gây sầu.
Giời xoay, đất sụt đẩu đâu
Thương nổi nênh cuộc bể dâu cõi người! 

Nửa rực rỡ hạt tươi sắc đỏ 
Nửa nhánh đen núm nhỏ xinh xinh
Kết cườm đeo cổ tay mình

Dường như ước hẹn ba sinh mai này!

Mong manh lá lắt lay bóng nắng
Chíu chít hoa trĩu nặng ánh sao.
Tránh gió xát, né mưa bào
Tương tư dây quấn quýt vào vòng dây!... 

Men tháng ba chuốc say đồng lúa
Gió tháng ba ru ngủ màn sương
Đong đưa bóng nắng mé tường 
Tương tư  dịu ngọt đoạn đường tương tư!

Đời như thực như hư một kiếp
Tình như hoàng như điệp một mai.
Nhìn Tương tư… Chạnh nhớ ai
Chốn thẳm sâu
Nén thở dài… 
 quặn đau.

Không có nhận xét nào :