Thứ Năm, 2 tháng 8, 2018

NHẮN

NHẮN 

Gói lòng thương hại cất đi
Trời ngang với dọc có gì khác nhau
Hai bờ sông một dóng cầu
 Ngăn đôi nước mặt, nát nhàu bóng mây
Vu vơ ấy mấy tấc dày? 
Cũng không đổi được giấc say đông về!

...
Gói lòng thương hại cất đi
Ai ngăn tháng bảy não nề mưa ngâu
Mảng xanh che chả kín đầu
Sao còn chặt trụi vườn dâu chăn tằm.


Chắc đâu cứ sáng là rằm!?

Không có nhận xét nào :