Thứ Hai, 27 tháng 8, 2018

VỀ ĐỒNG THU

VỀ ĐỒNG THU  ( CHO CÁNH ĐỒNG QUÊ TÔI) 

Nhặt xơ bông mây thu
Bời rốí đồng nhung nhớ
Lá lúa vẫy áng thơ 
Ấp e tình bỏ ngỏ. 

Bờ thu lướt dòng trong 
Duyên thu dềnh ướt rượt
Đòng đòng mùa hoài thai
Lúa nây hương dịu ngọt

Ánh sao chốt then caig
Bèo dâu ôm mép cỏ
Con ốc tròn mắt nai
Con cua càng mắt lố

Hạt thóc dấu nắng mơ
Gié uốn câu sữa mẩy
Gió  buông tuồng lẳng lơ
Lá động tình run rẩy...

Ta về với đồng thu
Rổn rảng tình thu muộn.
Ta về với tình thu

Hoàng hôn chiều ngả ngớn...

Không có nhận xét nào :