Thứ Hai, 27 tháng 8, 2018

KHÔNG ĐỀ

KHÔNG ĐỀ

Lẳng lơ gió quyến đêm dài
Đòng đưa sương giọt lả lơi giỡn cành.
 Toạc đêm. 
Sấm sét hoang tình.
Vụn tơi chín cõi bồng bềnh.
 Ta ơi!

Không có nhận xét nào :