Thứ Tư, 22 tháng 8, 2018

THU

THU

Hạt vàng thu rắc nắng 
Lá vàng thu rực cành
Tiếng vàng thu thánh thót
Tuổi vàng thu mông mênh

Mình bạc đầu bọt nước
Biển sóng mịt mù khơi
Ta trắng hoa lau suối
Rừng thẳm âm u giời
...
Heo may tình se lạnh
Chăn mây đắp chung đôi
Muộn thu tình sương khói
Hương thu dâng bờ môi.

Thu vàng ươm mầm nắng
Thu tình thắp lửa tim
Vòng tay thu nồng ấm
Bờ vai thu dịu êm....

Không có nhận xét nào :