Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015

CÂU CHỮ ĐI NHẶT VỀ...

TÔN TRỌNG TÌNH CẢM và NHÂN CÁCH BÈ BẠN, LÀ TÔN TRỌNG TÌNH CẢM và NHÁN CÁCH CHÍNH MÌNH

Không có nhận xét nào :